ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន៖ Cuixilu 166, Changzhou, Jiangsu, China ZIP213101

អ៊ីមែល៖info@weadell.com

ទូរស័ព្ទ៖ +86 18505241966

ទូរស័ព្ទ៖ +86 519 8872 6981

ទូរសារ៖ +86 519 8872 6983

WEADELL DECORATIVE MATERIALS CO., LTD

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង