ឬ តុ

 • OR Table Top of Carbon Fiber

  ឬតារាងកំពូលនៃជាតិសរសៃកាបូន

  • វិទ្យុសកម្មដ៏អស្ចារ្យ និងរូបភាពស្អាត
  • ជួររូបភាពធំអាចសម្រេចបាន។
  • ម៉ូឌុល ភាពបត់បែន ergonomics និងស្ថេរភាព
  • គាំទ្រ​ការ​ថត​រូប​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ស័ក្តិសម​នឹង​កូនកាត់ OR
  • មានទាំងចានសាំងវិចតែមួយ និងផ្សំ

 • OR Table Top of mHPL

  ឬតារាងកំពូលនៃ mHPL

  • ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការរចនាសម័យទំនើបនៃតារាងប្រតិបត្តិការអំពីម៉ូឌុល ភាពបត់បែន និង ergonomics

  • Radiolucent សម្រាប់រូបភាពក្នុងការវះកាត់

  ផលិតពីបន្ទះវេជ្ជសាស្ត្រ SPC-HPL

  • ផលិតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន